İklim değişikliği ilerleme durumu Google’da Doodle oldu

Google, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında hazırladığı doodle ile iklim değişikliği konusuna dikkat çekti. İklim değişikliği ilerleme durumu göz önüne alındığında sadece sıcaklıklarda artış değil, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artışı da beraberinde getiriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLERLEME DURUMU HAKKINDA DOODLE

Google, dünya çapında insanların, toplulukların ve hükümetlerin gezegenin doğal güzelliğini, biyolojik çeşitliliğini ve kaynaklarını korumaya yardımcı olmak için 22 Nisan Dünya Günü için Doodle yayınlandı. Yayınladığı Doodle ile İklim değişikliği ilerleme durumu hakkında bilgilendirmelere yönelten Google, görüntüyü ise biyolojik çeşitliliğini ve kaynaklarını korumaya yardımcı olmaya çalıştığı yerlerden oluşturdu.

HARFLERİN İÇİNE BİR BAKIŞ

G: Turks ve Caicos Adaları. Adalar, doğal kaynakların ve resiflerin korunması ve Turks ve Caicos Adaları kaya iguanaları gibi nesli tükenmekte olan türlerin restore edilmesi de dahil olmak üzere süregelen çevresel sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan koruma çabalarıyla önemli biyolojik çeşitlilik alanlarına ev sahipliği yapıyor.

O: Scorpion Reef Ulusal Parkı, Meksika. Arrecife de Alacranes olarak da bilinen bu resif, Meksika Körfezi’nin güneyindeki en büyük resiftir ve UNESCO biyosfer rezervidir. Deniz koruma alanı, karmaşık mercanlar ve nesli tükenmekte olan birçok kuş ve kaplumbağa türü için bir sığınak görevi görmektedir.

O: Vatnajökull Milli Parkı, İzlanda. Onlarca yıl süren savunuculuğun ardından 2008 yılında milli park olarak kurulan bu UNESCO Dünya Mirası Alanı, Avrupa’nın en büyük buzulunun içindeki ve çevresindeki ekosistemi koruyor. Volkanlar ve buzul buzunun karışımı nadir manzaralar ve bitki örtüsü üretir.

G: Jaú Ulusal Parkı, Brezilya. Parque Nacional do Jaú olarak da bilinen bu bölge, Güney Amerika’nın en büyük orman rezervlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası Alanıdır. Amazon yağmur ormanlarının kalbinde yer alan bu bölge margay, jaguar, dev su samuru ve Amazon deniz ayısı gibi çok çeşitli türleri koruyor.

L: Büyük Yeşil Duvar, Nijerya. 2007 yılında başlatılan bu Afrika Birliği liderliğindeki girişim, Afrika genelinde çölleşmeden etkilenen arazileri restore ediyor, ağaçlar ve diğer bitki örtüsünü dikiyor ve aynı zamanda sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamalarını hayata geçiriyor. Bu aynı zamanda bölgedeki insanlara ve topluluklara artan ekonomik fırsatlar, gıda güvenliği ve iklim direnci sağlar.

E: Pilbara Adaları Doğa Rezervleri, Avustralya. Avustralya’daki hassas ekosistemlerin, gittikçe azalan doğal yaşam alanlarının ve deniz kaplumbağaları, kıyı kuşları ve deniz kuşlarının çeşitli türleri de dahil olmak üzere tehdit altındaki veya tehlike altındaki türlerin korunmasına yardımcı olan 20 doğa rezervinden biri olan Pilbara Adası Doğa Rezervlerinden birinin yanında yer almaktadır.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart’ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes’in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk ‘Temiz Hava Yasası’ ve ‘Temiz Su Yasaları’ hazırlanmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

İklim değişikliği, Dünya’nın atmosferindeki gazlar (özellikle karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi sera gazları) tarafından tutulan ısıyı arttırması sonucu, yeryüzündeki ortalama sıcaklıkta, hava koşullarında ve deniz seviyesinde meydana gelen uzun vadeli değişikliklerdir.

İklim değişikliği, insan faaliyetleri (örneğin, fosil yakıt kullanımı, orman kesimi, sanayi faaliyetleri) nedeniyle sera gazlarının atmosfere salınması ile artmaktadır. Bu değişiklikler, dünya genelinde iklim örüntülerini, deniz seviyelerini, bitki örtüsünü ve hayvanların yaşam alanlarını etkilemektedir.

İklim değişikliği, yükselen sıcaklıklar, aşırı hava koşulları (şiddetli fırtınalar, kuraklık, sel vb.), okyanus asitlenmesi, buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselme gibi çeşitli etkilere neden olabilir. Bu değişikliklerin insan sağlığı, gıda üretimi, su kaynakları, ekonomik kalkınma ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENLERİ NELER?

İklim değişikliği, doğal faktörlerin yanı sıra insan etkinliklerinin sonucudur. İklim değişikliğinin ana nedeni, sera gazı emisyonlarıdır. İnsan faaliyetleri sera gazlarının atmosfere salınmasına yol açar. Bunlar:

Fosil Yakıt Kullanımı: Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılması, atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınmasına neden olur.

Orman Kesimi: Ormanların yok edilmesi, fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksitin emilimini azaltarak sera gazı miktarını arttırır.

Sanayi Faaliyetleri: Sanayi faaliyetleri, çeşitli sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olur.

Tarım: Hayvanların sindirim süreci sırasında metan gazı açığa çıkar. Tarım faaliyetleri, sera gazı emisyonlarını artıran azotlu gübrelerin kullanımını içerir.

Ulaşım: Araçlar, gemiler ve uçaklar, fosil yakıtların yanmasıyla sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olur.

Bu faaliyetlerin sonucu olarak, sera gazı miktarı artar ve atmosferdeki sıcaklığı arttırır. Bu nedenle, iklim değişikliği insan kaynaklıdır ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, bu sorunla başa çıkmak için önemlidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NELER?

İklim değişikliğinin çeşitli sonuçları vardır ve bu sonuçlar, insanların sağlığı, doğal çevre, tarım, su kaynakları, ekonomik faaliyetler ve diğer alanlar gibi birçok farklı alanı etkiler. İşte bazı örnekler:

Aşırı Hava Koşulları: İklim değişikliği, aşırı hava koşullarına neden olabilir. Bunlar, şiddetli fırtınalar, kasırgalar, kuraklık ve sel gibi olayları içerir.

Deniz Seviyesinde Yükselme: Buzulların erimesi, deniz seviyesinde yükselmeye neden olabilir. Bu, kıyı bölgelerindeki toprak kaybı ve sel riskini artırır.

Tarım ve Gıda Güvencesi: İklim değişikliği, tarım ve gıda güvencesini etkileyebilir. Kuraklık, sel ve diğer aşırı hava koşulları, tarım verimliliğini azaltabilir ve gıda fiyatlarını artırabilir.

Doğal Çevre: İklim değişikliği, doğal çevreyi etkiler ve habitat kaybına, türlerin kaybolmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir.

Sağlık: İklim değişikliği, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkilere sahiptir. Örneğin, aşırı sıcak hava dalgaları, solunum yolu hastalıkları ve gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasını artırabilir.

Ekonomi: İklim değişikliği, ekonomik faaliyetleri etkileyebilir. Su kaynaklarının azalması, tarım ve turizm sektörleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyetleri sınırlayabilir.

Bu nedenle, iklim değişikliği ciddi bir sorundur ve çözüme kavuşturulması için uluslararası işbirliği ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çabalar gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x